První krok k transformaci na Fond audiovize byl zahájen

Vážení žadatelé,

dnes byl zahájen první krok k transformaci SFKMG na Státní fond audiovize. Bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení ke Změně Statutu Státního fondu kinematografie.

Změna spočívá především v úpravě definice okruhů podpory, částečné změně kritérií hodnocení žádostí a projektů a implementaci poznatků z dosavadní praxe v letech 2013 – 2019.

Prosíme vás tedy, spojte se se svými profesními asociacemi nebo uniemi a připomínkujte návrhy změn společně.

Uctivě děkujeme.

Váš Fond.