Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy