Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

2019-6-1-6 Konference a výzkum v oblasti filmové vědy
 
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
              A) Konference v oblasti filmové vědy
              B) Výzkumný projekt v oblasti filmové vědy
4. Rozpočet
5. Finanční plán
6. Harmonogram
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:             
              A) fyzická osoba            
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
              C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
              D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
8. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
9. Závěrečná zpráva
                A) Konference v oblasti filmové vědy
                B) Výzkumný projekt v oblasti filmové vědy
10. Vyúčtování projektu
 
APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

2019-6-2-7 Neperiodické publikace

1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet
5. Finanční plán
6. Harmonogram
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:             
              A) fyzická osoba            
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
              C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
              D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
8. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
9. Závěrečná zpráva
10. Vyúčtování projektu
 
APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU