Rada Fondu podpořila 6 projektů. Mezi nimi debuty nebo již známá režisérská jména

Ve velké podzimní výzvě na výrobu podpořili radní Státního fondu kinematografie šest filmů a rozdělili mezi ně celkem 64 milionů Kč.

"Mezi šest podpořených projektů se dostala tři dramata, komedie pohrávající si s žánrem lupičského filmu a dva filmy zaměřené na dětského diváka. Potěšující byla tendence vícero projektů sloučit umělecké ambice a originalitu s potenciální diváckostí výsledného filmu," uvedla předsedkyně Rady Státního fondu kinematografie Helena Bendová.

Tisková zpráva