Samoregulační doporučení SFKMG pro nastavení ochrany před SARS-COV-2

Státní fond kinematografie (SFKMG) zveřejnil Samoregulační doporučení pro nastavení ochrany před SARS-COV2. Jedná se o obecná opatření preventivního charakteru, díky nimž lze eliminovat riziko nákazy před COVID-19.

Zřetelně konstatujeme, že dokumenty Samoregulačních doporučení nejsou seznamem zákazů a příkazů, nelze totiž stanovit pro všechny typy projektů totožné podmínky. Zároveň je nutné chápat, že epidemiologická situace se v čase mění a je třeba se průběžně situaci přizpůsobovat.

Fond vydává doporučení pro tyto čtyři oblasti: 

1) Provozování kin

2) Audiovizuální výroba

3) Přeshraniční transport osob

4) Filmové festivaly

Část týkající se provozování kin definuje základní doporučení ohledně prodeje vstupenek, nutných rozestupů mezi sedačkami, maximální kapacity sálů, režimu ve vnitřních prostorech kina, foyer apod.

Část druhá definuje základní bezpečnostní pravidla u přípravných prací a výroby AVD, a to opatřeními jak mezi členy štábu, tak dodavateli i výkonnými umělci.  Doporučení se týkají například testování výkonných umělců, používání ochranných prostředků, dezinfekce prostorů a předmětů nebo tzv. odpadového hospodářství.

Třetí část věnovaná přeshraničnímu transportu osob specifikuje doporučená opatření před i po příjezdu zahraničních výkonných umělců a členů štábu do ČR, včetně testování, používání ochranných pomůcek nebo chování mimo dobu natáčení.

Čtvrtá jsou doporučení bezpečnostních opatření pro pořadatele filmových festivalů, nejsou tedy určena pro festivaly jiného druhu. Doporučení se týkají prodeje vstupenek, akreditací, maximální kapacity, doprovodných programů, používání klimatizace, prodeje občerstvení atd.

Na sepsání doporučení Fond spolupracoval s řadou partnerů včetně epidemiologů, Ministerstva kultury ČR, zástupců producentů, zástupců odborových organizací v audiovizi a dalších. Doporučení vycházejí z dosavadních usnesení vlády ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Vzhledem k rychle se měnící situaci a rozvolňování řady opatření, je nutné nadále sledovat Usnesení Vlády a mimořádná opatření MZ ČR, epidemiologický vývoj na území ČR, a na jejich základě tato doporučení poté v praxi aktualizovat. 

V případě, že nenajdete v našich Samoregulačních doporučeních odpověď na Váš konkrétní problém, pište na adresu pavla.smerhova@fondkinematografie.cz  

Přílohy:

Samoregulační doporučení SFKMG č. 1_kina

Samoregulační doporučení SFKMG č. 2_AV výroba

Samoregulační doporučení SFKMG č. 3_přeshraniční transport

Samoregulační doporučení SFKMG č. 4_filmové festivaly