Upozornění. Možnost vyplnění dvou sazeb DPH u poplatkového přiznání z kinematografických představení

Vážení kinaři,

v systému PORT proběhla technická úprava, která nově umožňuje při vyplňování poplatkového přiznání uplatnit zároveň starou sazbu DPH 10% i novou sazbu DPH 12%. V případě, že jste plátci DPH a pro podání poplatkového přiznání za IV. Q 2023 potřebujete uplatnit obě dvě sazby DPH zároveň, využijte k tomu při vyplňování celkové výše vybraného vystupného tlačítko "Přidat kino/další sazbu" a zvolte sazbu DPH.

V případě, že se Vás tato povinnost netýká, můžete postupovat stejně jako doposud.

V případě nejasností nebo dotazů se prosím obracejte na:
Aneta Klimešová - 224 301 275, 724 329 949, aneta.klimesova@fondkinematografie.cz