Sdělení o opatření ředitele Státního fondu kinematografie ze dne 3. 1. 2022

Opatření ředitele SFKMG - filmové pobídky 

Ředitel Státního fondu kinematografie v souladu s ustanovením § 44 odst. 7 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje z důvodu rozpočtového provizoria a vyčerpání finančních prostředků z dotace ze státního rozpočtu účelově určené na filmové pobídky pro rok 2021 příjem žádostí o registraci pobídkového projektu. 

Toto opatření ředitele Státního fondu kinematografie je účinné do 31. 3. 2022. 

Toto opatření ředitele Státního fondu kinematografie nabývá platnosti a účinnosti dne 3. 1. 2022 ve 12:00 hod.