Sdělení o opatření ředitele Státního fondu kinematografie ze dne 3. 1. 2023

Dovolujeme si upozornit všechny žadatele, že od 4. 1. 2023 je Fond nucen opětovně zastavit příjem žádostí o registraci pobídkového projektu.

Od 8:00 ráno dnešního dne, kdy byl příjem žádostí o registrace pobídkových projektů obnoven, obdržel Fond do této chvíle 135 žádostí o registrace, které v součtu předpokládaného objemu požadovaných alokací částek filmových pobídek výrazně převyšují množství disponibilních prostředků na filmové pobídky pro rok 2023.

Přiloženým Opatřením ředitele č. 1/2023 je tedy zastaven příjem žádostí o registrace pobídkových projektů, a to od 4. 1. 2023, 00:00 hod.

Řízení o žádostech, které budou Fondu doručeny po tomto termínu, Fond v souladu s § 45 odst. 1 zákona o audiovizi zastaví.

 

Sdělení o opatření ředitelky SFKMG č. 1/2023 — filmové pobídky