Sdělení Rady Státního fondu kinematografie #2

Rada Státního fondu kinematografie na svém zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2020 projednávala mimo jiné některé dotazy žadatelů a nová opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Informujeme tímto žadatele a odbornou obec, že:

  1. Rada bude v rámci průběžné výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny podporovat vedle dosavadních typů projektů také ty, které jsou zacílené na účast filmu na onlinových verzích významných festivalů. Většina nákladů obvyklých pro projekty v této výzvě je v takovém případě stále relevantní a uznatelná (např. náklady na trailer, propagační materiály včetně presskitu, titulkování atd.), samozřejmě s výjimkou nákladů na cestovné a ubytování.
  2. U průběžné výzvy Distribuce filmu platí, že je možné podávat také žádosti zaměřené na VOD a/nebo DVD distribuci (kinodistribuce nemusí být do projektu zařazena). U nových i již dříve podpořených projektů není v rozhodnutí SFKMG stanoveno, že by musela nejdříve proběhnout kinopremiéra a poté uvedení na VOD. Z pohledu Fondu je tedy možné postupovat i opačně, tj. prezentovat film nejprve mimo kina a premiéru v kině uspořádat až v době, kdy budou kina znovu otevřena. Je však stále třeba dodržet lhůtu pro dokončení projektu, případně požádat o její prodloužení. Už v březnu Rada odstranila při novém vyhlášení této výzvy podmínku, že žádost musí být podána minimálně 90 dní před premiérou. Cílem je umožnit žadatelům co nejrychleji reagovat na změny situace.
  3. Rada se rozhodla, že v květnu 2020 s největší pravděpodobností nebude vyhlášena původně plánovaná výzva Digitalizace a modernizace kin. Výzva bude přesunuta do pozdějšího období. Vzhledem k tomu, že kina se kvůli svému uzavření ocitla ve velmi těžké situaci, není pravděpodobné, že by kinaři, resp. zřizovatelé kin byli schopni podávat v květnu žádosti ve výzvě na digitalizaci a modernizaci kin. Rada SFKMG bude nadále komunikovat s Asociací provozovatelů kin a bude hledat model, jak případně finance z této výzvy použít způsobem, který bude reflektovat současnou situaci.
  4. U probíhající výzvy na Výrobu krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí, kterou má Rada rozhodnout na na příštím, květnovém zasedání, se Rada usnesla z důvodů aktuální situace v souvislosti s epidemií zrušit plánované osobní prezentace projektů (tzv. slyšení). Všichni žadatelé budou  informováni, že mohou Radě zaslat elektronickou cestou dodatečné informace a novinky, které jí plánovali sdělit na slyšení.
V případě dotazů se prosím obraťte přímo na tajemnici Rady Moniku Bartošovou (mail: monika.bartosova@fondkinematografie.cz).