Sdělení Rady Státního fondu kinematografie

Rada Státního fondu kinematografie oznamuje všem žadatelům, že nadále bez přerušení hodnotí všechny došlé projekty a žádosti o změny. Kvůli epidemii COVID-19 budou až do odvolání zasedání Rady vedena telekonferenční formou. Kancelář Fondu průběžně mapuje dopady, které má a bude mít současná nouzová situace na probíhající projekty a podané žádosti. Rada bude v součinnosti s Kanceláří a dalšími organizacemi a institucemi hledat řešení, jak filmovému průmyslu pomoci. Epidemická situace dopadá tíživě mj. na distributory, kinaře a festivaly, kteří museli často přerušit a odložit svou činnost, stejně tak působí velké problémy producentům a členům filmových štábů, kterým je znemožněno natáčet. Rada SFKMG bude přistupovat s vstřícností a co největší flexibilitou vůči všem žadatelům, kteří jsou negativně zasaženi důsledky opatření souvisejících s epidemií a z toho důvodu budou bez svého zavinění nuceni měnit či odkládat své probíhající nebo chystané projekty.