Sdělení ředitelky SFKMG žadatelům o podporu. Základní zásady GBER

Sdělení ředitelky Státního fondu kinematografie žadatelům o podporu kinematografie shrnující základní podmínky GBER, které musí být splněny při poskytování veřejné podpory dle tohoto nařízení.

Základní zásady GBER — Podpora kinematografie