Seznam kandidátů na tři členy Rady státního fondu kinematografie pro tříletý mandát

Seznam kandidátů na člena Rady státního fondu kinematografie na období mandátu na tři roky za členy, kterým končí mandát v roce 2019

Státní fond kinematografie (dále Fond) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a Statutem Fondu po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 (dále Statut) dne 18. října 2018 výzvu k podávání návrhů na tři členy Rady s mandátem tři roky se lhůtou podávání návrhů od 19. října 2018 do 19. listopadu 2018.

Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové. Třem členům Rady s původně tříletým mandátem končí funkční období. Luborovi Dohnalovi a Petrovi Vítkovi dne 19. dubna 2019 a Richardovi Němcovi dne 31. května 2019. Předložený seznam kandidátů se týká těchto tří míst v Radě.

Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu se životopisy kandidátů a jejich motivačními dopisy najdete v dokumentech níže.

Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předal Ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí členy Rady s mandátem na tři roky.

Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 66 návrhů na kandidáty na členy Rady na tříleté funkční období. Všech 66 návrhů, které považuje Fond za řádné po formální stránce předává Fond ministru kultury České republiky.

Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

66 platných návrhů obsahuje jména třinácti kandidátů, přičemž jedenáct z nich získalo více než jednu nominaci. Nejvyššího počtu čtrnácti nominací dosáhl jeden kandidát.

Kandidát

počet nominací

profesní zaměření

Czesany Dvořáková Tereza

14

filmová výchova, věda

Vítek Petr

13

distributor, kinař

Němec Richard

9

producent

Zach Ondřej

8

producent

Dohnal Lubor

5

dramaturg

Tuček Daniel

4

producent

Voráč Jiří

3

filmová věda

Weiser Antonín

2

kameraman

Schmarc Vít

2

filmový redaktor

Římák Marcel

2

provozovatel kina

Králík Jiří

2

dramaturg filmových festivalů

Hessová Barbara

1

producent, distributor

Kuděla Jan

1

filmový fotograf

Navrhující organizace

Své návrhy na kandidáty podalo dvacet šest institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

Akademie múzických umění v Praze

Animánie

ARAS, z.s.

Arthena,z.s.

ASAF – Asociace animovaného filmu

Asociace českých kameramanů

Asociace filmových střihů a střihaček

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z.s.

Asociace producentů v audiovizi, z.s.

Asociace provozovatelů kin

Česká filmová a televizní akademie, z.s.

Česká společnost pro filmová studia

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

Člověk v tísni o.p.s.

DOK.Incubator z.s.

Free Cinema Povif, o.p.s.

Kudlovské ateliéry o.p.s., Filmový uzel Zlín

Michael-Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby

My Street Films z.s.

Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu

PAF, z.s.

Regionální filmový fond z.s.

Sdružení přátel Těšínska, z.s.

Unie filmových distributorů

Univerzita Karlova

Vysoká škola kreativní komunikace

Přílohy:

Seznam kandidátů a navrhovatelé

Kandidáti:

Czesany Dvořáková Tereza – CV a koncepce

Dohnal Lubor – CV a koncepce

Hessová Barbara - CV a koncepce

Králík Jiří - CV a koncepce

Kuděla Jan - CV a koncepce

Němec Richard – CV a koncepce

Římák Marcel - CV a koncepce

Schmarc Vít - CV a koncepce

Tuček Daniel - CV a koncepce

Vítek Petr – CV a koncepce

Voráč Jiří – CV a koncepce

Weiser Antonín - CV a koncepce

Zach Ondřej – CV a koncepce