Seznam kandidátů na člena Rady státního fondu kinematografie na období mandátu do 5. dubna 2020

 

Státní fond kinematografie (dále Fond) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a Statutem Fondu po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 (dále Statut) dne 18. října 2018 výzvu k podávání návrhů na jednoho člena Rady s mandátem do 5. dubna 2020  se lhůtou podávání návrhů od 19. října 2018 do 19. listopadu 2018.

Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové. Jedna členka Rady s původně tříletým mandátem, Zuzana Kopečková, rezignuje dne 5. dubna 2018. Předložený seznam kandidátů se týká tohoto místa v Radě.

Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu se životopisy kandidátů a jejich motivačními dopisy najdete v dokumentech níže.

Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předal Ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí člena Rady s mandátem do 5. dubna 2020.

Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 22 návrhů na kandidáty na člena Rady na funkční období do 5.dubna 2020. Všech 22 návrhů, které považuje Fond za řádné po formální stránce předává Fond ministru kultury České republiky.

Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

22 platných návrhů obsahuje jména pěti kandidátů, přičemž čtyři z nich získaly více než jednu nominaci. Nejvyššího počtu osmi nominací dosáhl jeden kandidát.

kandidát

počet nominací

profesní zaměření

Němec Richard

8

producent

Bednařík Pavel

6

filmová věda

Dohnal Lubor

4

dramaturg

Hendrich, Vladimír

3

dramaturg, dokumentarista, filmový historik

Hlavica Marek

1

novinář, hudebník

 

 

Navrhující organizace

Své návrhy na kandidáty podalo osmnáct institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

Akademie múzických umění v Praze

Animánie

ARAS, z.s.

Artena,z.s.

Asociace animovaného filmu

Asociace českých kameramanů

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z.s.

Asociace producentů v audiovizi, z.s.

Česká filmová a televizní akademie, z.s.

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

Člověk v tísni o.p.s.

Free Cinema Pofiv, o.p.s.

Kudlovské ateliéry o.p.s., Filmový uzel Zlín

My Street Films z.s.

Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu

PAF, z.s.

Regionální filmový fond z.s.

Sdružení přátel Těšínska, z.s.

Přílohy:

Seznam kandidátů a navrhovatelé

Kandidáti:

Bednařík Pavel — CV a koncepce

Dohnal Lubor – CV a koncepce

Hendrich, Vladimír – CV a koncepce

Hlavica Marek – CV a koncepce

Němec Richard – CV a koncepce