Seznam kandidátů na čtyři členy Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie (dále Fond) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění p.p., a Statutem Fondu dne 7. února 2019 výzvu k podávání návrhů na jmenování čtyř nových členů Komise pro filmové pobídky (dále jen „Komise“) s tříletým funkčním obdobím, které počíná dnem jejich jmenování do funkce člena Komise ministrem kultury ČR.  Lhůta pro podávání návrhů byla stanovena od 8. února 2019 do 8. března 2019.

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 8 návrhů na kandidáty na členy Komise. Všech 8 návrhů, které považuje Fond za řádné po formální stránce, předává Fond ministru kultury České republiky. Ten následně z navržených kandidátů jmenuje 4 nové členy Komise.

Seznam navržených kandidátů, počet nominací, profesní zaměření a životopisy kandidátů

8 platných návrhů obsahuje jména šesti kandidátů, přičemž dva kandidáti získali po dvou nominacích od profesních organizací.

kandidát

počet nominací

profesní zaměření

navrhovatel

Vladimír Soják

životopis

2

producent

APA
ARAS

Nataša Slavíková

životopis

2

dramaturgyně, scenáristka a producentka

APA
ARAS

Lubomír Konečný

životopis

1

producent

APA

Alexandra Hroncová

životopis

1

festivalová koordinátorka

APA

Alena Derzsiová

životopis

1

scenáristka a režisérka

ARAS

Ivana Košuličová

životopis

1

manažerka v oboru audiovize

FAMU

 

Navrhující organizace

Své návrhy na kandidáty podaly tři instituce, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

Asociace producentů v audiovizi, z.s. (APA)
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění (FAMU)
Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, z.s. (ARAS)