Seznam kandidátů na dva členy Rady Státního fondu kinematografie pro tříletý mandát od 2023

Státní fond kinematografie (dále „Fond“) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a Statutem Fondu dne 13. listopadu 2022 Výzvu k podávání návrhů na dva členy Rady Státního fondu kinematografie na období tří let se začátkem mandátu v roce 2023. Výzva proběhla se lhůtou podávání návrhů od 14. listopadu do 6. prosince 2022.

 Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové. Jeden mandát končí k 26. květnu 2023, jeden k 2. červnu 2023, předložený seznam kandidátů se týká těchto dvou míst v Radě. Třetí mandát byl dovolen později a končí až na začátku roku 2024, na tento mandát byla vyhlášena samostatná výzva.

 Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu s životopisy kandidátů a jejich motivačními dopisy najdete v dokumentech níže.

 Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předal Ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí členy Rady s mandátem na tři roky.

 Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

 Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 21 návrhů na kandidáty na členy Rady na tříleté funkční období. Dva z nich Ředitelka Fondu vyřadila dle čl. 3.2.1.3 Statutu Fondu jako neplatné. Všech 19 platných návrhů předal Fond ministru kultury ČR.

Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

 19 platných návrhů obsahuje jména 6 kandidátů, přičemž 4 z nich získali více než jednu nominaci. Nejvyššího počtu 9 nominací dosáhl jeden kandidát.

Kandidát

počet nominací

profesní zaměření

Kalandrová, Pavlína

9

producentka, filmové festivaly

Kopecká, Bára

4

režisérka, dramaturgyně, střihačka, pedagožka

Kubíček, Jiří

2

scenárista a dramaturg animovaného filmu, pedagog

Svačina, Jan

2

publicista, festivalový dramaturg, autor odborných publikací

Štern, Jan

1

producent, dramaturg, pedagog

Zelenková, Bohumila

1

scenáristka, dramaturgyně

 

Navrhující organizace

Své návrhy na kandidáty podalo 12 institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

 

Přílohy:

 

Seznam kandidátů a navrhovatelé

 

Kandidáti:

Kalandrová, Pavlína – CV a koncepce
Kopecká, Bára – CV a koncepce
Kubíček, Jiří – CV a koncepce
Svačina, Jan – CV a koncepce
Štern, Jan – CV a koncepce
Zelenková, Bohumila – CV a koncepce