Seznam kandidátů na jednoho člena Rady Státního fondu kinematografie pro tříletý mandát

Státní fond kinematografie (dále „Fond“) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a Statutem Fondu dne 22. října 2019 výzvu k podávání návrhů na tři členy Rady se lhůtou podávání návrhů od 23. října do 20. listopadu 2019. Navržené kandidáty předal Fond ministrovi kultury, který navrhnul kandidáty Poslanecké sněmovně. Ve dvou kolech hlasování (20. května 2020 a 3. června 2020) zvolila Poslanecká sněmovna pouze dva nové členy Rady.

Fond tedy vyhlásil 19. června 2020 novou Výzvu k podávání návrhů k volbě jednoho člena Rady Státního fondu kinematografie na období tří let. Výzva proběhla s lhůtou pro podávání návrhů od 22. června 2020 do 22. července 2020.

Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové. Tři mandáty končily k 5. dubnu 2020. Jeden z nich nebyl při předchozí volbě obsazen, proto se funkční období jednoho z členů prodloužilo do doby zvolní nového člena Rady dle § 14 odst. 3 zákona o audiovizi. Předložený seznam kandidátů se týká tohoto místa v Radě.

Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu s životopisy kandidátů a jejich motivačními dopisy najdete v dokumentech níže.

Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předal Ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí jednoho člena Rady s mandátem na tři roky.

Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 33 návrhů na kandidáty na členy Rady na tříleté funkční období. Dva z nich Ředitelka Fondu vyřadila dle čl. 3.2.1.3 Statutu Fondu jako neplatné. Všech 31 platných návrhů předává Fond ministru kultury ČR.

Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

31 platných návrhů obsahuje jména 8 kandidátů, přičemž 7 z nich získalo více než jednu nominaci. Nejvyššího počtu 7 nominací dosáhl jeden kandidát.

 

kandidát

počet nominací

profesní zaměření

Bosáková, Žofia

4

expertka SFKMG, členka komise AVF

Hudský, Aleš

3

producent, pedagog

Mudrová, Barbora

6

odbornice na marketing a distribuci

Slavíková, Nataša

6

producentka

Svačina, Jan

2

filmový publicista

Vlasák Zbyněk

1

filmový publicista

Voráč, Jiří

7

filmový vědec, pedagog

Weiser, Antonín

2

kameraman, postprodukční specialista, pedagog

 

 

Navrhující organizace

 

Své návrhy na kandidáty podalo 20 institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

Akademie múzických umění v Praze

ARAS, z.s.

Asociace animovaného filmu

Asociace filmových střihačů a střihaček

Asociace producentů v audiovizi

Asociace provozovatelů kin

Česká filmová a televizní akademie

Český filmový a televizní svaz FITES

DOC.DREAM

Doc-Air

Filmová akademie Miroslava Ondříčka

Janáčkova akademie múzických změní v Brně

Michael - střední a vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby

Sdružení českých filmových kritiků

Soukromá vyšší odborná škola filmová

Unie filmových distributorů

Univerzita Karlova

Vysoká škola kreativní kominukace

Vyšší odborná škola publicistiky

Západočeská univerzita v Plzni

 

Přílohy:

Seznam kandidátů a navrhovatelé

Kandidáti:

Bosáková, Žofia CV a koncepce

Hudský, Aleš CV a koncepce

Mudrová, Barbora CV a koncepce

Slavíková, Nataša CV a koncepce

Svačina, Jan CV a koncepce

Vlasák Zbyněk CV a koncepce

Voráč, Jiří CV a koncepce

Weiser, Antonín CV a koncepce