Seznam kandidátů na tři členy rady Státního fondu kinematografie pro tříletý mandát

Seznam kandidátů na tři členy Rady Státního fondu kinematografie pro tříletý mandát

Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie na období mandátu na tři roky za členy, kterým končí mandát v roce 2020.

Státní fond kinematografie (dále „Fond“) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a Statutem Fondu 22. října 2019 Výzvu k podávání návrhů k volbě tří členů Rady Státního fondu kinematografie na období tří let. Výzva proběhla s lhůtou pro podávání návrhů od 23. října 2019 do 20. listopadu 2019.

Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové. Tři mandáty končí k 5. dubnu 2020, předložený seznam kandidátů se týká těchto tří míst v Radě.

Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu s životopisy kandidátů a jejich motivačními dopisy najdete v dokumentech níže.

Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předal ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí členy Rady s mandátem na tři roky.

Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 78 návrhů na kandidáty na členy Rady na tříleté funkční období. Šest z nich ředitelka Fondu vyřadila dle čl. 3.2.1.3 Statutu Fondu jako neplatné. Všech 72 platných návrhů předává Fond ministru kultury ČR.

Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

72 platných návrhů obsahuje jména 11 kandidátů, přičemž 10 z nich získalo více než jednu nominaci. Nejvyššího počtu osmnácti nominací dosáhl jeden kandidát.

 

Kandidát

počet nominací

profesní zaměření

Červenka Jakub

1

producent

Jarchovský, Petr

3

scenárista, dramaturg, pedagog

Kopecký, Čestmír

3

producent

Kubíček, Jiří

9

scenárista a dramaturg animovaného filmu, pedagog

Němec, Richard

18

producent

Prokopová, Alena

8

filmová kritička, publicistka, autorka publikací

Schmarc, Vít

4

distributor, publicista

Sladký, Pavel

10

filmový kritik, publicista

Slavíková, Nataša

6

producentka

Voráč, Jiří

8

filmový vědec

Weiser, Antonín

2

kameraman, postprodukční specialista, pedagog

Navrhující organizace

Své návrhy na kandidáty podalo třicet pět institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

Akademie múzických umění v Praze

ARAS, z.s.

Artena, z.s.

Asociace animovaného filmu z.s

Asociace českých filmových klubů, z.s.

Asociace českých kameramanů

Asociace pro filmovou/audiovizuální výchovu, z.s.

Asociace producentů v audiovizi

Asociace provozovatelů kin, z.s.

Ateliér animované a interaktivní tvorby, Západočeská univerzita v Plzni

Česká filmová a televizní akademie, z.s.

Česká společnost pro filmová studia

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

Doc-Air, z.s.

DOK.Incubator z.s.

Fakulta multimediálních komunikací, UTB ve Zlíně

Filmotéka Ostrava z. s.

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Institut dokumentárního filmu

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Marienbad Film, z.s.

Masarykova univerzita

Michael - Střední škola a vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby

Muzeum Karla Zemana z.ú.

My Street Films, z.s.

PROCINE, z.s.

Regionální filmový fond z.s.

Sdružení českých filmových kritiků, z.s.

Soukromá vyšší odborná škola filmová

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií

Unie filmových distributorů

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav filmu a audiovizuální kultury, FF MU Brno

Vysoká škola kreativní komunikace

 

Přílohy:

Seznam kandidátů a navrhovatelé

Kandidáti:

Červenka, Jakub – CV a koncepce

Jarchovský, Petr – CV a koncepce

Kopecký, Čestmír – CV a koncepce

Kubíček, Jiří – CV a koncepce

Němec, Richard – CV a koncepce

Prokopová, Alena – CV a koncepce

Schmarc, Vít – CV a koncepce

Sladký, Pavel – CV a koncepce

Slavíková, Nataša – CV a koncepce

Voráč, Jiří – CV a koncepce

Weiser, Antonín – CV a koncepce