2018-5-1-2A Účast českých filmů na zahraničních festivalech

Podpora je určena na propagaci české kinematografie v zahraničí prostřednictvím účasti českých filmů na
nejvýznamnějších filmových festivalech v zahraničí.
Rada Státního fondu kinematografie ve výzvě deklarovala, že bude zpravidla podporovat jedno kinematografické
dílo pouze na jeden výjezd na festival. Druhou podporu pro jedno kinematografické dílo v této výzvě bude udělovat
pouze výjimečně, a to zejména v případě, že půjde o významný festival, který umožní kinematografickému dílu
cestu na nový distribuční trh.
Rada vytvořila také tabulku, kterou se řídí maximální výše dotace pro jeden projekt a je přílohou výzvy. Tabulka
obsahuje nejvýznamnější světové festivaly a jejich sekce a maximální výši dotace, kterou je možné při výjezdu na
tento festival (resp. sekci) obdržet. V případě minoritních koprodukcí, kde je český koprodukční podíl nižší než 30
%, je maximální výše podpory omezena 30 % částky určené pro díla s vyšším koprodukčním podílem.

Hodnocení

Výsledky rozhodování