Upozornění pro odesílatele, kterým se listovní zásilka vrátila zpět s tím, že se adresát odstěhoval

Státní fond kinematografie adresu nezměnil, nedoručitelnost listovních zásilek způsobila pošta, která doručovala zásilky na jinou adresu.

Prosíme o opětovné zaslání.

Děkujeme.