V lednu bude opět možné registrovat nové pobídkové projekty

Senát Parlametnu České republiky schválil 14. 12. 2023 (mini)novelu zákona o audiovizi, která po nabytí účinnosti umožní Fondu obnovit příjem registrací pobídkových projektů. Novela je v současné chvíli na cestě k podpisu pana prezidenta.

Podmínky registrace zůstávají beze změny, včetně formulářů a příloh.

Žádosti zatím neposílejte.

O přesném datu otevření systému vás budeme včas informovat.

 

Podrobnější informace o aktuální novele zákona

Fond bude v případě aktuálního nedostatku disponibilních finančních prostředků moci vydávat usnesení o přerušení řízení o evidenci pobídkového projektů.

Nebude tak nutné přistupovat k opětovnému zastavení příjmu žádostí o registrace.

Do pobídkového systému se tak budou moci žadatelé registrovat se svými projekty průběžně.

V případě, že aktuální disponibilní prostředky Fondu nebudou postačovat k plnému krytí požadovaných částek filmových pobídek v následném řízení o evidenci pobídkového projektu, bude Fond postupně tato řízení přerušovat. A to jak u projektů, u kterých již byla žádost o evidenci podána a pouze z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo dosud vydáno osvědčení o evidenci, tak u projektů, které budou tuto žádost teprve podávat.

O dobu tohoto přerušení řízení se bude prodlužovat lhůta pro podání žádosti o filmovou pobídku.

Žádosti o evidence pobídkových projektů bude Fond vyřizovat postupně podle pořadí jejich podání a získané disponibilní prostředky použije přednostně na krytí předpokládané výše filmové pobídky u těch projektů, kde bylo řízení o jejich žádosti takto přerušeno.

I když tak s největší pravděpodobností může docházet k prodloužení pobídkového procesu, a to v závislosti na disponibilních prostředcích Fondu, bude možné do systému filmových pobídek kdykoli vstoupit a pobídkový projekt registrovat bez omezení.