Vláda schválila změnu Statutu Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie má s účinností od 6. 12. 2021 novelizovaný Statut. Změnu schválila na svém zasedání Vláda ČR. Platnou verzi Statutu najdete na našich webových stránkách v sekci Legislativa nebo v odkazu na konci stránky.

Se změnou Statutu se pojí i úpravy v některých pobídkových formulářích. Najdete je již aktualizované v sekci Pobídky, jak jste zvyklí.  

 

Novela Statutu Státního fondu kinematografie 2021