Volná místa: správce rozpočtu a majetkář

Fond vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků souvisejících s žádostmi podávanými Fondu podle zákona, vede evidenci v oblasti audiovize, poskytuje podporu kinematografie a filmové pobídky, vykonává majetková autorská práva k audiovizuálním dílům a propaguje českou kinematografii v zahraničí.

Pracovní nabídka

Požadujeme:

· Ukončené SŠ s maturitou minimálně, obor ekonomika/účetnictví

· Praxe 5 let

· Obecná znalost účetnictví

· Zkušenosti s účetním programem EIS JASU MUZO nebo obdobným účetním programem

· Zkušenosti s inventarizací veškerého majetku a závazků, účetní závěrkou a externím auditem hospodaření

· Schopnost vlastního myšlení, názoru a argumentace

· Velmi dobré komunikační dovednosti

· Systematičnost, samostatnost a pečlivost

· Trestní bezúhonnost

Náplň práce:

· Vytváření koncepcí financování Fondu, metodické usměrňování rozpočetnictví a účetního systému Fondu a vazeb na centrální systém účetní evidence a  centrální rozpočtový systém

· Připravuje se svými nadřízenými a dalšími zaměstnanci Fondu rozpočet organizace na následující rok + střednědobý výhled, analyzuje data potřebná pro sestavení rozpočtů a vypracovává dokumentaci

· Kontroluje pravidelně plnění a čerpání rozpočtu, zpracovává limitované přísliby, vykonává funkci hlavního účetního a správce rozpočtu

· Spolupracuje s auditorem – připravuje dotazy pro metodické dny

· Vypracovává se svými kolegy Hodnotící zprávu za předchozí rozpočtový rok

· Notifikuje a upřesňuje podklady pro vládní deficit + komentář k Notifikace

· Shromažďuje, tvoří a částečně+ zpracovává podklady pro účetnictví

· Spolupracuje s ČNB

· Spoluodpovídá za evidenci a využívání hmotného i nehmotného majetku, ke kterému má Fond právo hospodaření, vede příslušnou operativní evidenci

· Spolupracuje na řádném a včasném předkládání účetních a statistických výkazu všem určeným orgánům,

· zpracování daňových přiznání a úhrad daní za Fond

· Spolupracuje s FÚ a věcně příslušným referentem při identifikace příjmů za porušení rozpočtové kázně spojené s výplatou projektů nebo FP

· Spolupracuje s věcně příslušnými referenty na identifikaci došlých správních poplatků:

Nabízíme:

· zázemí státní organizace v atraktivní oblasti filmového průmyslu (s mezinárodním rozměrem)

· příjemný pracovní kolektiv

· pracovní poměr na dobu neurčitou

· platové ohodnocení – dle nařízení vlády a osobní příplatek po zkušební době

· pružnou pracovní dobu

· pracovní telefon a notebook

· zaměstnanecké benefity (paušál na stravné, 3 dny zdravotní volno, příspěvky z FKSP, 25 dní dovolené, možnost práce z domova, možnost vzdělávání)

 

Kontaktní údaje

Libuše Koudelková - mobil: 778 712 468