Vyčerpání alokace průběžné výzvy 2022-3-1-2 Distribuce filmu

Z důvodu vyčerpání alokace průběžné výzvy stahuje SFKMG výzvu 2022-3-1-2 Distribuce filmu. Následující průběžná výzva Distribuce filmu bude vyhlášena dle Krátkodobé koncepce 1. dubna 2022. SFKMG přistoupil k tomu to kroku z důvodu zamezení zbytečné administrativní zátěže na straně žadatelů i Fondu při administraci projektů, které by kvůli chybějícím prostředkům nebylo možné podpořit. Rada neplánuje do příští výzvy Distribuce filmu vracet podmínku podat žádost 90 dní před začátkem distribuce, platí však, že je nutné žádost doručit fondu před zahájením distribuce.