Vyhlášení průběžných výzev

S ohledem na plánovanou pauzu ve vyhlašování výzev do dubna 2019, z důvodu implementace nařízení Evropské komise (tzv. GBER) a spouštění systému PORT, se Rada Státního fondu kinematografie rozhodla obě běžící průběžné výzvy (Účast českých filmů na zahraničních festivalech a Distribuce filmu) vyhlásit znovu s delší lhůtou pro podávání žádostí až do 1. dubna 2019. Cílem je zachování stability podpory v obou okruzích a jejich kontinuita.
 
Distribuční projekty tak budou moci nadále žádat ve vhodném období s ohledem na plánované distribuční strategie. Propagaci snímků pozvaných na zahraniční festivaly je nutné řešit aktuálně s pozvánkou na konkrétní festival, není možné takový projekt odložit. Rada vnímá účast a prezentaci českých filmů na zahraničních festivalech jako zásadní součást propagace české kinematografie. O projektech těchto výzev bude Rada nadále rozhodovat průběžně.
 
Usneseními Rady č. 472/2018 a 472/2018 byly ukončeny ke dni 17. prosince 2018 a vyhlášeny znovu s lhůtou podávání žádostí od 18. prosince 2018 do 1. dubna 2019 jako výzvy 2018-5-1-2A Účast českých filmů na zahraničních festivalech a 2018-3-2-19A Distribuce filmu. Ve věcném znění výzev nedošlo k změnám, s ohledem na kontinuitu podávání žádostí v průběžných výzvách byla prodloužena lhůta pro podávání žádostí. Alokace výzev byla stanovena jako jejich zůstatek po rozhodování Rady 30. listopadu 2018.