Vyplacení filmové pobídky - dvě postupné žádosti

První postupná žádost o vyplacení filmové pobídky

  1. Žádost o filmovou pobídku
  2. Vyúčtování uznatelných nákladů pobídkového projektu
  3. Finanční plán  pobídkového projektu (shodný s formulářem podávaným při evidenci pobídkového projektu)
  4. Zpráva o ověření uznatelných nákladů

 

Druhá postupná žádost o vyplacení filmové pobídky

  1. Žádost o filmovou pobídku
  2. Vyúčtování uznatelných nákladů pobídkového projektu (2. splátka)
  3. Finanční plán  pobídkového projektu (shodný s formulářem podávaným při evidenci pobídkového projektu)
  4. Zpráva o ověření uznatelných nákladů