Výsledky rozhodování Rady - 2020-5-4-24 Propagace dobrého jména české kinematografie

Ve výzvě na podporu projektů propagujících dobré jméno české kinematografie v letošním roce požádalo o podporu sedm projektů (tedy o tři více než vloni). Ve čtyřech případech se jednalo o udílení významných ocenění českým filmům a filmařům. Vedle toho se mezi žádostmi objevili anglicky psaný informační web, centrum propagující českou kinematografii primárně vzdělávacími aktivitami a diskusní kulaté stoly propojené s Českými lvy.
Rada Státního fondu kinematografie hodnotila vedle obsahové kvality předkládaných projektů také jejich reálný význam pro českou kinematografii a ekonomicko-organizační stránku projektů. Jako velmi podstatný aspekt Rada vnímala jejich mediální prezentaci a reálný propagační dopad dané akce.
Ze sedmi projektů jich bylo podpořeno šest. Jen dva projekty získaly plnou požadovanou dotaci, čtyři další byly výrazně kráceny. Ke krácení docházelo jednak z důvodů nepřiměřených nákladů či nejasně napsaných rozpočtů, jednak kvůli obsahovým problémům (jen částečné plnění priorit výzvy, problematicky pojatá koncepce apod.).
Celkové finanční požadavky sedmi podaných žádostí činily v úhrnu téměř 3,5 milionu Kč. Finanční alokace výzvy, jež činí jeden milion pět set tisíc korun, byla kompletně vyčerpána na šest podpořených projektů.

Hodnocení

Výsledky rozhodování