Výsledky rozhodování Rady - 2020-1-7-23 Kompletní vývoj animovaného filmu

Na svém zářijovém zasedání hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu zaměřenou na kompletní vývoj animovaného filmu. Ve výzvě se sešlo celkem patnáct projektů od třinácti různých žadatelů, z nichž čtyři žádali poprvé. Jeden z projektů byl podán podruhé, jeden dokonce potřetí. Celkový požadavek všech žadatelů činil 13,24 milionů korun, přičemž alokovaná částka činila 6 milionů korun. V bodování Rady Fondu však uspělo jen osm projektů, které získaly více než 70 bodů. Rada jim vyhověla v požadované či jen mírně snížené výši.
Ve výsledku nebyla rozdělena celá částka alokovaná do výzvy, a to již ve čtvrté výzvě na animovaný vývoj v řadě. Již minule zvažovala Rada navrácení prostředků přesunutých do vývoje zpět do výroby animovaného filmu, kde se prostředků nedostává, a pro příští Krátkodobou koncepci se proto rozhodla spojit výzvy pro kompletní vývoj a výrobu animovaného filmu, aby bylo možné flexibilněji nakládat s finančními prostředky určenými pro tento segment audiovize.
Mezi žádostmi bylo pět celovečerních projektů, deset pak směřovalo k vývoji krátkometrážních a středometrážních filmů. Z hlediska cílové skupiny bylo osm projektů určeno především dospělým divákům, sedm pak míří k dětem či rodinám. Mezi podpořenými filmy je klasická pohádka, edukativní film pro planetária, anidok, spin-off populárního dětského televizního pořadu, osobní výpověď o nespavosti. Společným jmenovatelem podpořených filmů je akcent na ekologii svědčící o upřímné obavě tvůrců ze zhoršujícího se životního prostředí.
Potěšitelné je, že všech osm podpořených projektů (2 celovečerní, 6 krátkometrážních) je dílem mladých tvůrců, studentů či nedávných absolventů uměleckých škol. Tato skutečnost se opakuje již po několik výzev na kompletní vývoj animovaných filmů za sebou, lze tedy usuzovat, že se stává trendem. Odpovědnost za vývoj české animované tvorby stále výrazněji přebírá mladá kreativní nastupující generace.

Hodnocení

Výsledky rozhodování