Výsledky rozhodování Rady - 2021-12-1-10 Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

Na svém zasedání 14. až 16. dubna hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu zaměřenou na kompletní vývoj a výrobu animovaného filmu. Bylo to poprvé, kdy byly tyto dvě výzvy spojeny do jedné. Důvodem k tomu byla skutečnost, že v několika posledních výzvách na kompletní vývoj animovaných filmů nebyly vyčerpány všechny alokované finanční prostředky, zatímco ve výzvách na výrobu animovaných filmů se jich nedostávalo. Po zkušenosti z této výzvy lze tedy konstatovat, že se tato změna osvědčila, protože všechny alokované prostředky byly vyčerpány a Rada mohla podporu rozdělit mezi vývojové a výrobní projekty více flexibilně.
V této výzvě se sešlo celkem 21 projektů (10 projektů kompletního vývoje a 11 projektů na výrobu) od šestnácti produkčních společností a jedné fyzické osoby, přičemž jedna společnost žádala poprvé. Celkový požadavek všech žadatelů činil bezmála 88 milionů korun, přičemž alokovaná částka činila 34 milionů korun. Vzhledem k tomuto výraznému nepoměru uspělo v bodování Rady Fondu jen 10 projektů (4 vývojové; 6 výrobních), všechny podpořené projekty získaly více než 80 bodů. Další 4 projekty (2 vývoj; 2 výroba), které získaly více než 70 bodů nutných k podpoře, nemohly být z důvodu omezené alokace výzvy podpořeny.
Mezi žádostmi bylo celkem 11 celovečerních projektů (6 na vývoj; 5 výrobních), 8 krátkometrážních (4 na vývoj; 4 výrobní) a 2 projekty pro užití ve virtuální realitě. Z hlediska cílové skupiny byla většina celovečerních projektů zaměřena na děti či rodinu, krátkometrážní filmy a projekty VR pak byly zaměřeny především na dospělého diváka.
Vysoký počet žádostí na vývoj a výrobu celovečerních filmů považuje Rada Fondu jednak za logický (problém s distribucí krátkých filmů), jednak za zneklidňující (nedá se počítat s tím, že by se alokované prostředky určené pro animovanou tvorbu v blízké budoucnosti zvýšily natolik, aby byly schopny podpořit očekávaný vyšší počet žádostí na podporu výroby celovečerních animovaných filmů).

Hodnocení

Výsledky rozhodování