Výsledky rozhodování Rady - 2021-12-2-20 Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

Na svém zasedání 22. až 24. září hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu zaměřenou na vývoj a výrobu animovaného filmu. Bylo to podruhé, kdy tyto dvě výzvy byly sloučeny do jedné, a stejně jako minule se prokázalo, že tato změna je funkční a plně se osvědčila.

V této výzvě se sešlo celkem 17 projektů (9 vývoj; 8 výroba) od 13 produkčních společností, mezi nimiž byly ty velmi zkušené i začínající. Celkový požadavek všech žadatelů činil více než 30 milionů korun, přičemž alokovaná částka činila 14 milionů korun. Vzhledem k tomuto výraznému nepoměru uspělo v bodování Rady jen 7 projektů (4 vývoj; 3 výroba), které získaly více než 75 bodů. Dalších 5 projektů (2 vývoj; 3 výroba), které získaly více než 70 bodů nutných k podpoře, však nemohly být pro nedostatek alokovaných prostředků podpořeny. Snahou Rady bylo podpořit projekty pokud možno v požadované výši, což bylo dodrženo až na poslední podpořený projekt (důvod uveden v hodnocení projektu). Alokovaná částka nebyla vyčerpána celá, protože zůstatek ve výši 594 tisíc korun nepředstavoval pro další projekt v bodovacím pořadí, který požadoval podporu 3,8 milionů korun, smysluplnou podporu. 

Mezi žádostmi byly 3 celovečerní projekty (2 vývoj; 1 výroba) a 14 krátkometrážních či středometrážních filmů různých žánrů, animačních technologií i výtvarných řešení. Z hlediska cílové skupiny bylo 5 projektů zaměřeno na děti či mládež, zbytek na dospělého diváka.

Hodnocení

Výsledky rozhodování