Výsledky rozhodování Rady - 2021-2-2-7 Výroba celovečerního hraného filmu

V této výzvě Rada rozhodovala o 29 žádostech, pro něž měla k dispozici 64 milionů korun. Vysoký počet žádostí v kombinaci s výší rozpočtů žádajících projektů a dlouhodobou strategií Rady, pokud možno, nesnižovat výši podpory oproti navrhované částce vedl k tomu, že Rada mohla podpořit jen méně než třetinu projektů ve výzvě. Aby tam mohla učinit, musela přidělenou podporu ve všech případech snižovat, vždy však s ohledem na udržitelnost projektů. V jednom z případů je snížení poměrně razantní. Řadě projektů, které jinak získaly dostatečné bodové ohodnocení, Rada nemohla konkrétní finanční podporu přidělit, přestože šlo často o projekty kvalitní a dobře připravené. Při svém rozhodování tentokrát Rada musela v některých případech zohlednit i časový plán realizace v naději, že projekty připravované pro natáčení až v následujícím roce budou mít příležitost přihlásit se do příští výzvy. Rada také nakonec nemohla podpořit projekty ve vyšším stádiu rozpracovanosti, financované dosud bez podpory Státního fondu kinematografie a žádající o relativně nízké částky zejména na podporu dokončení v komplikovaných pandemických podmínkách. A to přesto, že žádosti byly zpracovány dobře a srozumitelně a za lepší finanční situace by Rada jejich podporu rozhodně zvažovala.
U osmi projektů, které Rada nakonec podpořila, se podařilo dodržet princip žánrové pestrosti, který je jedním z kritérií při rozhodování Rady. Mezi podpořenými projekty jsou dvě komedie, psychologický thriller, ambiciózní dobrodružný film pro mládež, formálně radikální mladý projekt z hiphoperské komunity, sociální drama podle předlohy významného českého autora i roadmovie s mezinárodním přesahem a festivalovou perspektivou. Mezi autory podpořených projektů jsou také jak zkušení tvůrci s dlouhou kvalitní filmografií, tak tvůrci, které je možné považovat za novou krev českého filmu.
V případě poloviny podpořených projektů ve výzvě šlo o projekty, které žádaly opakovaně a v minulosti nezískaly finanční podporu navzdory dostačujícímu bodovému ohodnocení. Rada konstatovala, že odklad se v těchto případech kladně projevil na kvalitě žádosti a producentské i autorské přípravy projektů. Rada tak doufá, že se s řadou kladně ohodnocených, ale finančně zatím nepodpořených projektů setká v příštích výzvách.

Hodnocení

Výsledky rozhodování