Výsledky rozhodování Rady - 2021-2-3-11 Výroba celovečerního hraného debutu

Ve výzvě na výrobu celovečerního debutu Rada rozhodovala o dvou projektech. Rada se při udělování podpory řídila snahou nesnižovat udělovanou dotaci pod požadovanou částku, za předpokladu, že tato je srozumitelně rozkryta v rozpočtu a zdůvodněna v producentské strategii. Tento postup volí Rada dlouhodobě a v současnosti se jej snaží aplikovat o to více i vzhledem k očekávanému negativnímu vlivu ekonomických dopadů pandemie Covid-19 na možnosti financování filmové tvorby. Film, který se v bodování umístil nad hranicí požadované pro udělení podpory, proto Rada podpořila na úrovni plné požadované částky. Podpořený projekt představuje ambiciózní artový projekt, který používá vnějškově atraktivní téma ke komunikaci protikladného vnitřního motivu ženského práva na vlastní tělesnost. Druhý projekt se umístil pod hranicí 70 bodů nutných pro podporu. Alokace výzvy 15 milionů tak nebyla vyčerpaná celá.
V obou případech Rada při rozhodování přihlédla jak ke kvalitě žádosti a producentského zpracování, tak k informacím poskytnutým žadateli v průběhu osobní prezentace.

Hodnocení

Výsledky rozhodování