Výsledky rozhodování Rady - 2021-2-4-12 Výroba krátkometrážního hraného filmu

O podporu v této výzvě se ucházelo 21 projektů, o šest více než v předchozím roce. Rada ocenila širokou škálu jejich témat i formálních přístupů, stejně jako pestré portfolio jejich autorů. Obojí potvrzuje význam a smysluplnost tohoto typu výzvy. Mezi uchazeči o podporu byly dva projekty využívající technologii VR, dva transmediální projekty přesahující hranice filmu do oblasti výtvarného, respektive dramatického umění, projekt zkušené režisérky i dva projekty autorů, kteří dosud v oblasti profesionálního filmu nepracovali stejně jako několik hraných režijních debutů autorů a autorek, působících doposud v jiné oblasti filmové či dramatické tvorby. Ve třinácti případech šlo o studentské projekty, které kromě dvou absolventských filmů studentů režie FAMU zahrnovaly i hrané režijní projekty studentů scenáristiky, střihu a dokumentární tvorby. Rada pozitivně hodnotí, že mezi studentskými projekty se začaly objevovat práce studentů více filmových škol (vedle FAMU také například projekty studentů UTB nebo London Film School) a ocenila koncepční producentskou iniciativu, jež mezi žadatele přivedla čtyři studentské projekty FAMO.
Třináct z žádostí Rada na základě jejich kvality ohodnotila počtem bodů opravňujícím k přidělení podpory, což svědčí o kvalitě předkládaných žádostí i projektů samých. S ohledem na objem prostředků ve výzvě však nakonec mohla konkrétní podporu udělit pouze pěti nejvýše hodnoceným projektům. Aby tak mohla učinit, byla ve všech případech nucena mírně snížit podporu oproti požadované částce.

Hodnocení

Výsledky rozhodování