Výsledky rozhodování Rady - 2021-5-2-22 Propagace dobrého jména české kinematografie

O podporu projektů propagujících dobré jméno české kinematografie v letošní výzvě zažádalo celkem sedm projektů, tedy stejný počet jako v loňském roce. Ne vždy šlo ovšem o shodné aktivity. Tradičními žadateli jsou organizátoři udílení významných ocenění českým filmům a filmařům. Mezi dalšími projekty se objevily online rozhovory s českými filmaři, filmově propagační aktivity centra filmové kultury, anglicky psaný web informující o českém filmu do zahraničí a výstavní expozice z dějin české kinematografie. Rada Státního fondu kinematografie stejně jako v předchozích letech zohledňovala jak obsahové kvality předkládaných projektů, tak jejich reálný propagační dopad. Kvůli finančním limitům výzvy a také z důvodu obsahové extenze některých projektů mimo rámec priorit výzvy, nepřiměřených nákladů nebo nejasností ve finančních plánech či rozpočtech byla podpora většiny projektů více či méně výrazně krácena. Finanční alokace výzvy ve výši jeden milion pět set tisíc korun byla kompletně vyčerpána.

Hodnocení

Výsledky rozhodování