Výsledky rozhodování Rady - 2021-6-2-13 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Do výzvy Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy přišly tentokrát pouze dvě žádosti (při minulé výzvě byly žádosti čtyři). Obě podané žádosti se týkaly výzkumu, žádosti na konference pravděpodobně letos nebyly podány kvůli nejisté pandemické situaci.
Oba výzkumné projekty dobře zapadly do priorit výzvy – věnují se základnímu výzkumu v oblasti historie české kinematografie. Jeden projekt podal Národní filmový archiv, druhý pak nezávislý badatel bez podpory zastřešující instituce. Rada Státního fondu kinematografie vnímá podporu nezávislým badatelům jako podstatnou, SFKMG představuje jednu z mála možností, kde mohou získat finanční podporu pro své bádání.
Oba dva projekty byly podpořeny, a to v celé požadované výši. Alokace výzvy nebyla celá vyčerpána.

Hodnocení

Výsledky rozhodování