Výsledky rozhodování Rady - 2022-1-3-13 Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Do této výzvy na podporu kompletního vývoje dokumentárního filmu se přihlásilo 14 projektů, tedy o 10 méně než v minulém kole. Celkový finanční požadavek lehce převýšil 7 milionů korun, přičemž alokace výzvy zůstala ve výši 4,5 milionu. Stejně jako v předchozích výzvách i zde výrazně převažovaly projekty celovečerní délky. Podíl žendokumentaristek a mužů-dokumentaristů byl v této výzvě na počet žádostí vyrovnaný. Oproti minulému kolu byly silněji zastoupeni tvůrci a tvůrkyně mladší a střední generace. Ve výzvě byly tentokrát častěji přítomné esejistické formy, které mají reflektovat širší společenské fenomény. Jejich téma bylo často spojeno se zahraničím. Stranou nezůstal ani klasický dokumentaristický portrét, ale i méně obvyklý žánr dokumentárního sci-fi a dokumentuperformance. Přes žánrovou a tematickou pestrost Rada po zevrubné diskuzi došla k názoru, že větší část projektů zatím není připravena po tvůrčí nebo realizační stránce do fáze komplexního vývoje. Podpořeno bylo nakonec pouze 6 projektů, a to v plné výši jejich požadavků. V dalších třech projektech vidí Rada potenciál, ovšem po dokončení první fáze přípravy. Tyto projekty sice byly hodnoceny nad hranicí 70 bodů opravňující k případnému udělení podpory, nicméně vzhledem k poměrně rané fázi vývoje a neujasněnosti projektu nebyla těmto projektům udělena dotace. Výše zmíněné problémy se projevily i ve velkém bodovém rozdílu mezi podpořenými projekty a těmi, které již podpořeny nebyly. Rada v těchto případech doporučuje žadatelům v dalších přípravných pracích mimo jiné zohlednit hodnocení Rady a expertů Fondu.

Hodnocení

Výsledky rozhodování