Výsledky rozhodování Rady - 2022-12-2-20 Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

Na svém zasedání 21. až 23. září 2022 hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu zaměřenou na vývoj a výrobu animovaného filmu. V této výzvě se sešlo celkem 23 žádostí, 14 na vývoj a 9 na výrobu. O podporu požádalo 18 produkčních společností, mezi nimiž byly velmi zkušené, méně zkušené, i ty, které žádaly poprvé. Celkový požadavek všech žadatelů činil více než 35 milionů, Rada však měla k dispozici pouze 16 845 000 korun. Bylo tedy jasné, že všechny požadavky nemohou být uspokojeny. V bodování Rady uspělo devět projektů (4 vývoj; 5 výroba) s bodovým ziskem více než 80 bodů. Nad hranici 70 bodů nutnou k podpoře se dostalo ještě osm kvalitních projektů (6 vývoj; 2 výroba), které Rada považuje za perspektivní, ale nemohla je podpořit pro nedostatek alokovaných finančních prostředků. Dalších šest projektů (4 vývoj; 2 výroba) bylo ohodnoceno méně než 70 body, na podporu tedy nedosáhly. Dlouhodobou snahou Rady je podpořit úspěšné žadatele, pokud možno, plnou částkou, o kterou žádají. V této výzvě se však sešlo tolik velmi kvalitních projektů, že Rada považovala za menší zlo poněkud omezit podporu úspěšným žadatelům, než vyřadit z podpory jeden kvalitní projekt. Ke krácení však přistupovala vždy s ohledem na udržitelnost projektu. Mezi žádostmi bylo 5 celovečerních projektů (všechny na vývoj, podpořen byl jeden) a 18 krátkometrážních či středometrážních filmů různých žánrů, animačních technologií (včetně VR) i výtvarných řešení. Vývoji i výrobě dominovalo téma strachu, což Rada považuje za reakci na období covidové pandemie i za odraz současné společenské atmosféry. Z hlediska cílové skupiny bylo jedenáct projektů, tedy takřka polovina, zaměřeno na děti a mládež i rodinu (8 vývoj; 3 výroba), což Rada považuje za pozitivní trend. Pět z nich bylo podpořeno.

Hodnocení

Výsledky rozhodování