Výsledky rozhodování Rady - 2022-2-2-7 Výroba celovečerního hraného filmu

Ve výzvě na podporu výroby celovečerního hraného filmu Rada rozhodovala o 27 žádostech, jejichž úhrnný požadavek na dotaci činil 284,5 milionu Kč. Rada nicméně měla k dispozici pouze 64 milionů Kč, a v důsledku tak mohla podpořit pouze 7 z přihlášených žádostí. U všech podpořených došlo ke krácení přidělené dotace oproti původnímu požadavku, Rada ale vždy důkladně zvažovala, zda projekt zůstane realizovatelný. Vedle 7 podpořených projektů se v bodovém hodnocení nad hranici 70 bodů, jež umožňuje udělení podpory, dostalo dalších 9 projektů. Všechny z nich Rada považuje za slibné – u některých z nich vnímá, že ještě potřebují důkladnější přípravu, jiné by podpořila už nyní, kdyby to alokace výzvy umožnila. Mnoho projektů se ve výzvě objevilo opakovaně (13 projektů z 27). Stejně jako při posledním rozhodování této výzvy v září, Rada i nyní posuzovala tyto vracející se projekty velmi pečlivě a s ohledem na jejich dosavadní proměny a potenciál. Projekty, jimž se stále nedaří scénář a jeho předpokládanou realizaci posunout do podoby, která by byla jednoznačně podpořitelná a obhajitelná ve vysoké konkurenci této výzvy, se z těchto důvodů leckdy ocitly v bodovém hodnocení pod hranicí 70 bodů, přestože dříve mohly být hodnoceny výše. Plánované filmy má točit v 7 případech žena-režisérka (3 z nich byly podpořeny), 9 projektů pak má být celovečerním hraným debutem režiséra/režisérky (mezi podpořené snímky se dostaly hned 3 debuty). Z žánrového hlediska byla výzva tentokrát málo pestrá. Zcela převažujícím žánrem byla dramata – jednak psychologická a artová (15 žádostí), jednak historická (6 žádostí). Vedle toho byly přihlášeny 3 filmy zaměřené na dětské diváky (v rozpětí od fantasy pohádky po film z období druhé světové války) a 3 komediálně laděné snímky (mj. včetně jedné krimi/heist komedie). Mezi 7 podpořených projektů se ve výsledku dostaly 4 psychologická dramata, historické drama o okupaci Československa v roce 1968, fantasy pohádka navazující na úspěšný první díl a adaptace Čapkovy knihy Války s mloky pojatá jako kombinovaný hraný a zároveň animovaný snímek.

Hodnocení

Výsledky rozhodování