Výsledky rozhodování Rady - 2022-2-5-15 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Rada ve výzvě hodnotila celkem 26 projektů, další tři žadatelé své žádosti před začátkem hodnocení stáhli. Celkový počet projektů tak odpovídá dlouhodobému průměru počtu žádostí v této výzvě i počtu žádostí ve výzvě minulé, celkový požadavek ve výši 56 milionů pak byl oproti předchozí výzvě nižší, což může reflektovat jak typovou skladbu žádajících projektů, tak realističtější očekávání žadatelů. Rada měla v této výzvě k dispozici 20 mil. Kč a aby mohla podpořit jedenáct nejlépe hodnocených projektů, musela v některých případech sáhnout ke snížení výše udělovaných podpor oproti požadovaným částkám. Při rozhodování o konečné výši podpory tak Rada vedle obvyklých kritérií umělecké kvality projektu, kvality zpracování žádosti, ekonomické stránky projektu a jeho relevance pro českou kinematografii brala v úvahu také vzájemný vztah mezi výší podpory udělované ve výzvě srovnatelným projektům. Další čtyři projekty byly bodově hodnoceny na úrovni opravňující k udělení podpory, ale z důvodu nedostatku prostředků ve výzvě jim konkrétní částka nemohla být přiřknuta. V souladu se svou dlouhodobou strategií Rada usilovala o podporu projektů v co nejširší žánrové a tematické škále. Podporu tak získaly projekty v dlouhé i krátké metráži, dva animované filmy, tři dokumentární filmy, dva hrané filmy s historickou tematikou a dva ze současnosti i jeden film pro mládež. Mezi podpořenými projekty jsou tři spolupráce se Slovenskem, které patří ke stálým koprodukčním partnerům českých projektů, dva polské projekty, dva ukrajinské projekty, jeden projekt lotyšský, jeden litevský, jeden slovinský a jeden italský s výraznou slovenskou kreativní stopou.

Hodnocení

Výsledky rozhodnování