Výsledky rozhodování Rady - 2022-2-6-18 Výroba dokumentárního filmu

Ve výzvě na podporu výroby dokumentárních filmů Rada Státního fondu kinematografie rozhodovala tentokrát o 22 projektech (v minulé výzvě jich bylo 16, v předminulé pak 31). Z hlediska témat mezi žádostmi silně rezonovala zejména vypjatá válečná situace mezi Ukrajinou a Ruskem (3 projekty) a environmentální krize (3 projekty). Nejpočetnějším typem projektů byly jako tradičně portréty výrazných osobností české kultury – ve výzvě byly 4 takto zaměřené žádosti. Několik projektů se pak zaměřilo na téma politiky, jak současné, tak minulé, a jejího vlivu na českou společnost obecně i individuální lidské osudy. Z hlediska formy byly mezi zaslanými projekty vedle klasičtěji natáčených observačních, portrétních a situačních dokumentů také filmy hybridní a částečně experimentální. Z celkového počtu 22 žádostí má být 10 režírováno ženami a u 6 projektů se jedná o celovečerní debut. Ve výzvě se sešlo dle názoru Rady Státního fondu kinematografie mnoho velmi kvalitních projektů. Hned 16 žádostí se při bodovém hodnocení dostalo nad hranici 70 bodů umožňující udělit podporu. Vzhledem k výši finančních požadavků a celkové alokaci 12 milionů nicméně nebylo možné všechny tyto projekty podpořit a dotaci získalo jen 10 nejlépe hodnocených, přičemž výše dotace byla u všech snížena oproti původnímu požadavku. Byla vyčerpána celá alokace výzvy.

Hodnocení

Výsledky rozhodování