Výsledky rozhodování Rady - 2022-2-7-21 Výroba celovečerního hraného filmu

Ve výzvě na podporu výroby celovečerního hraného filmu Rada rozhodovala o 24 žádostech, jejichž úhrnný požadavek na dotaci činil 267,5 milionu Kč. Rada nicméně měla k dispozici pouze 64 milionů Kč, a v důsledku tak mohla podpořit pouze šest z přihlášených žádostí. U čtyř podpořených došlo k mírnému krácení přidělené dotace oproti původnímu požadavku, Rada ale vždy důkladně zvažovala, zda projekt zůstane realizovatelný. Vedle šesti podpořených projektů se v bodovém hodnocení nad hranici 70 bodů, jež umožňuje udělení podpory, dostalo dalších osm projektů. Všechny z nich Rada považuje za slibné – u některých z nich vnímá, že ještě potřebují důkladnější přípravu, jiné jsou už výborně připravené jak autorsky, tak producentsky a Rada by je podpořila už nyní, kdyby to alokace výzvy umožnila. Mnoho projektů se ve výzvě objevilo opakovaně (12 projektů z 24). Stejně jako při posledním rozhodování této výzvy, Rada i nyní posuzovala tyto vracející se projekty velmi pečlivě a s ohledem na jejich dosavadní proměny a potenciál. Mezi šest podpořených projektů se dostaly čtyři, které ve výzvě žádaly opakovaně. Plánované filmy má režírovat či spolurežírovat v šesti případech žena-režisérka (dva z nich byly podpořeny), osm projektů pak má být celovečerním hraným debutem režiséra/režisérky (mezi podpořené snímky se dostaly dva debuty). Z žánrového hlediska výzva nebyla příliš pestrá. Převažujícím žánrem byla dramata – jednak psychologická a artová (osm žádostí), jednak historická (pět žádostí). Vedle toho byly přihlášeny tři filmy zaměřené na dětské diváky a pět komediálních snímků. Ve výzvě se krom toho objevil mj. mysteriózní horror, thriller a jeden hybridní film na pomezí fikce a dokumentu. Potěšující byla tendence vícero projektů sloučit umělecké ambice a originalitu s potenciální diváckostí výsledného filmu. Mezi šest podpořených projektů se ve výsledku dostala tři dramata (jedno z nich zasazené do doby přelomu tisíciletí), komedie pohrávající si s žánrem lupičského filmu a dva filmy zaměřené na dětského diváka (jeden z nich se odehrává za druhé světové války, druhý pak kolem roku 2000).

Hodnocení

Výsledky rozhodování