Výsledky rozhodování Rady - 2022-5-3-23 Propagace dobrého jména české kinematografie

Do výzvy na propagaci dobrého jména české kinematografie se v tomto roce přihlásili pouze tři žadatelé, zatímco loni a předloni byla výzva vždy obeslána sedmi žádostmi. Mezi žadateli najdeme dvě žádosti směřující k přípravě a organizaci udělení cen profesních organizací a jednu žádost týkající se propagace českého filmu prostřednictvím rozhovorů s tvůrci. V letošním roce Rada rozhodla o tom, že žádosti nebudou hodnoceny losovanými experty, ale pilotně jednou skupinou odborníků. Rada se seznámila s žádostmi a posléze se stanovisky odborné skupiny a shledala v jednom případě disproporci v hodnocení relevance žádosti ze stran skupiny odborníků a nezohlednění konzistence rozhodování Rady. Z tohoto důvodu návrh odborné skupiny u jedné žádosti revidovala. A jeden z přihlášených projektů se Rada rozhodla nepodpořit. Alokace výzvy ve výši 1,5 milionu korun nebyla vyčerpána.

Hodnocení

Výsledky rozhodování