Výsledky rozhodování Rady - 2022-6-2-16 Neperiodické publikace

Do výzvy na podporu vydávání neperiodických publikací v oblasti filmu bylo po loňském poklesu (v roce 2021 byly podány pouze tři žádosti) opět přihlášeno sedm žádostí (tedy stejně jako v roce 2020). Mezi tradiční žadatele výzvy patří Národní filmový archiv, Nakladatelství AMU a Casablanca. I ostatní žadatelé, kteří se v oblasti vydávání knih pohybují sporadicky, počítají se spoluprací s respektovanými vydavateli (NAMU či JAMU). Vedle očekávatelných původních prací z oblasti filmové historie se v této výzvě výrazněji prosadily překladatelské projekty a předložen byl také jeden autoetnografický projekt. Rada Fondu často hodnotila kriticky rozpočty projektů, které buď svou strukturou neodpovídají realitě vydávání odborných publikací, případně byly nezdůvodněně vysoké nebo naopak nízké. Pět projektů bylo nakonec podpořeno ve víceméně plné částce svého požadavku, dva projekty podpořeny nebyly. Alokované částka 1 000 000 Kč nebyla zcela dočerpána.

Hodnocení

Výsledky rozhodování