Výsledky rozhodování Rady - 2022-6-3-28 Periodické publikace a internetové portály v roce 2023

Ve výzvě určené pro periodické publikace a internetové portály bylo tentokrát podáno sedm žádostí scelkovou požadovanou podporou téměř dvojnásobně převyšující alokaci výzvy.

Čtyři zprojektůDok.revue, Cinepur, Film a doba, Filmový přehledjsou ve výzvě podporovány dlouhodobě, mají za sebou tradici a Rada hodnotila pozitivně naplňování jejich vydavatelských vizí a ve většině případů i jasnou ideovou a realizační představu o dalším rozvoji periodika. Byla u nich patrná šířka záběru odborné reflexe kinematografie, odbornost členů redakcí i mezinárodní přesahy. Tyto čtyři projekty byly podpořeny na úrovni loňské podpory, případně zkonkrétního důvodu mírně sníženou částkou.

V případě projektu f-a-t.cz jde o poměrně novou platformu, která prozatím nepřináší mnoho obsahu, ale zhlediska odbornosti redakce, rozvoje nových formátů (podcasty) a představ o realizaci ji Rada hodnotila jako slibnou.
Stabilně stejná alokace výzvy jen obtížně umožňuje vstup nových projektů, Rada se vtomto roce rozhodla projekt podpořit alespoň malou částkou a věří vdalší rozvoj projektu.

Zbylé dva projekty se Rada rozhodla nepodpořit.

Hodnocení

Výsledky rozhodování