Výsledky rozhodování Rady - 2023-1-1-3 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Na svém zasedání 25. až 27. ledna 2023 hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu na kompletní vývoj
celovečerního hraného filmu. Vtéto výzvě se sešlo celkem 32 projektů, o čtyři více nežve výzvě minulé. Celkový
požadavek žadatelů činil bezmála 30 milionů korun, Rada však měla kdispozici pouze 8800000 korun. Bylo tedy
jasné, že všechny požadavky nemohou být uspokojeny.

Ve velké konkurenci Rada nakonec podpořila 9 projektů a dalších 8 bylo hodnoceno na úrovni umožňující udělení
podpory, ale pro nedostatek finančních prostředků ve výzvě zůstalo bez konkrétní finanční částky. Podmínky pro
udělení podpory splnilo 17 projektů, tedy více než polovina, což Rada považuje za poměrně pozitivní zprávu.

Silně obsazenou kategorií této výzvy byly adaptace literární předlohy (6 projektů), jako obvykle byly předloženy
projekty zaměřené na životní osudy slavných osobností (Jiřího Schelingera, Adiny Mandlové, Pavla Juráčka).
Několik projektů se týkalo našíhistorie, většina však pojednávala o současnosti, a to vrůzných žánrech.
Převažovala psychologická dramata, avšak o podporu usilovaly i komedie, magický realismus, film noir, horor i sci-
fi. Zastoupeny byly i projekty určené dětem a teenagerům. Ve výzvěbyly projekty několika zkušených režisérů,
převažovaly však projekty mladých tvůrců a režijní debuty.

Mezi podpořenými filmy jsou dvě adaptace literární předlohy, potenciálně divácké filmy, velmi aktuální současná
dramata, film pro teenagery, životopisný film i originální komedie. Ztohoto stručného výčtu vyplývá snaha Rady
podpořit co možno nejpestřejší žánrovou kolekci.

Hodnocení

Výsledky rozhodování