Výsledky rozhodování Rady - 2023-1-5-23 Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

Ve výzvě na první verzi scénáře hraného nebo animovaného filmu hodnotila Rada Státního fondu celkem 74 projektů, o pět méně než v loňském roce. Tři žádosti míří k přípravě scénáře animovaného filmu a jedna žádost je na scénář filmu kombinovaného, mísícího hrané a animované scény, všechny zbylé projekty pak mají patřit do hrané kinematografie.
Ve velké konkurenci Rada nakonec podpořila 24 projektů, tedy více než třetinu žádajících. Dalších 8 projektů bylo hodnoceno na úrovni umožňující udělení podpory, ale pro nedostatek prostředků ve výzvě zůstaly bez konkrétní finanční částky.
Náměty často vyzdvihovaly současná společenská témata. Dominovala psychologie v rozličných podobách, ať již jako hlavní téma, nebo jako způsob nahlížení problému (trauma, dospívání, krize mladých dospělých, psychoterapie). Hojně se řešily otázky spojené s environmentální krizí, často v alegorickém vyjádření. Objevovala se snaha reflektovat rostoucí netoleranci k odlišnosti, frekventovaná byla média a dezinformace. Genderová témata oproti loňské výzvě již tolik nevystupují do popředí a stávají se integrální součástí fikčních světů. Historické náměty se často obrací do středověku, a to v různých žánrových podobách. Ubylo námětů spojených výhradně s obdobím komunismu. Zajímavým jevem je velmi hojné užívání snů, halucinací a vícevrstvé reality vůbec. Explicitní sexuální scény se staly běžným až fádním výrazivem.
Z žánrového hlediska dominovala vážně pojímaná dramata zaměřená na rozkrývání různých druhů osobních nebo transgeneračních traumat. Potěšující byl zájem o práci s některými dalšími žánry, především hororem, krimi a sci-fi z nedaleké budoucnosti.
Při svém rozhodování se Rada, opírající se o stanoviska odborné skupiny, v souladu se svou dlouhodobou strategií snažila o podporu co nejširšího tematického a žánrového okruhu projektů. Mezi podpořenými jsou tak projekty pro děti stejně jako pro další různé věkové skupiny diváků, projekty pohrávající si s žánrovými konvencemi, snímky výrazně artového charakteru a filmy zpracovávající aktuální společenská témata (od drogové závislosti, přes problematiku vlivu sociálních sítí, dezinformací, sexuálního zneužívání, péče o lidi s Alzheimerem, až např. po vyhoření v práci).

 

Hodnocení

Výsledky rozhodování