Výsledky rozhodování Rady - 2023-2-1-4 Výroba dokumentárního filmu

Ve výzvě na podporu výroby dokumentárních filmů Rada Státního fondu kinematografie rozhodovala tentokrát o
20 projektech (v minulé výzvě jich bylo 22, v předminulé pak 16).

Z hlediska typů filmů mezi žádostmi jako tradičně převládaly portréty zajímavých osobností z oblasti kultury,
politiky a sportutakových žádostí bylo sedm, přičemž mezi podpořené se dostaly nakonec dva projekty. Mezi
podpořenými se pak objevil také krátkometrážní snímek na hraně dokumentu a experimentu, populárněji
zaměřený cestovatelský snímek, historický dokument pracující s archivními materiály a jeden film určený primárně
pro diváky v teenagerském věku. Tematicky se značná část filmů snažila zaměřit na současná, společensky
podstatná témata (mj. globální oteplování, život minorit v majoritní společnosti, vyloučené lokality a chudoba,
nenávist na internetu, drogová závislost). Tři žádosti mířily k zobrazení politické a kulturní situace v jiných zemích
(v rozpětí od Barmy přes Rumunsko poRusko). Z celkového počtu 20 žádostí má být 10 režírováno či
spolurežírováno ženami a u 9 projektů se jedná o celovečerní debut v oblasti dokumentu.

Ve výzvě se sešlo dle názoru Rady Státního fondu kinematografie mnoho velmi kvalitních projektů. 14 žádostíse
při bodovém hodnocení dostalo nad hranici 70 bodů umožňující udělit podporu. Vzhledem k výši finančních
požadavků a celkové alokaci 11,4 milionu nicméně nebylo možné všechny tyto projekty podpořit a dotaci získalo
jen 10 nejlépe hodnocených. Byla vyčerpána celá alokace výzvy.

Hodnocení

Výsledky rozhodování