Výsledky rozhodování Rady - 2023-2-8-24 Výroba experimentálního filmu

Ve výzvě na výrobu experimentálního filmu Rada Státního fondu kinematografie rozhodovala o 11 žádostech, což je značný nárůst oproti loňsku, kdy ve výzvě byly žádosti pouze čtyři (v roce 2021 jich nicméně bylo 14). Mezi žádostmi byly tři celovečerní filmy. Formálně, tematicky i druhově byly projekty velmi různorodé – ve výzvě se objevily snímky založené na tradičních experimentálních postupech, projekty pohybující se na hraně mezi videoartem a experimentem, hrané snímky prozkoumávající jiné modely produkce, dokumentární esej, experimentující animovaný film a také dva taneční filmy. Ve výzvě se sešly projekty pěti experimentálních tvůrkyň a pěti experimentálních tvůrců, jeden projekt pak dodalo tvůrčí duo.
Rada stejně jako odborná skupina u všech žádostí pečlivě posuzovala, zda chystané dílo naplňuje parametry experimentální kinematografie tak, jak je definována ve výzvě. U velké části projektů Rada v souladu s názorem odborné skupiny došla k závěru, že se jedná o projekty, které do této výzvy spíše nepatří – buď proto, že se jedná o umělecké formy, které podporují jiné fondy v české republice (videa výtvarných umělců a díla primárně zaměřená na prezentaci tance), anebo proto, že projekt je sice v některých aspektech inovativní, nicméně i tak by mohl být bez problémů zařazen do jiných výzev SFKMG (ať už na výrobu hrané nebo dokumentární kinematografie).
Mezi opakující se tendence v žádostech náleží snaha mířit k hybridním formám prezentovatelným v kinech a zároveň i galeriích, což je pochopitelná strategie producentů za účelem rozšíření divácké základny. Nízká alokace v této výzvě stejně jako dlouhodobá tradice specificky alternativních podmínek vzniku vede k tomu, že velká část projektů počítá už předem s velmi nízkými, místy až podfinancovanými rozpočty.
Při hodnocení se Rada soustředila na to, aby díla naplňovala definici výzvy experimentálního filmu, aby byla inovativní a originálně pojatá a aby se jednalo o projekty, která mají šanci na úspěch na domácí půdě i v zahraničí. Z 11 podaných žádostí byly podpořeny čtyři, další dvě se umístily v bodovém hodnocení nad 70 bodů, ale nebyly podpořeny z důvodu vyčerpání alokace na lépe hodnocené projekty. Alokace výzvy byla celá vyčerpána.

 

Hodnocení

Výsledky rozhodování