Výsledky rozhodování Rady - 2023-3-3-25 Distribuční projekty – práce s publikem

V této výzvě se v roce 2023 sešlo celkem deset žádostí, což představuje stejný počet žádostí jako v loňskému roce. Celkový požadavek přihlášených projektů na finanční podporu činil 7,3 mil. Kč, oproti tomu alokace výzvy byla po navýšení oproti loňské ve výši 3,5 mil. Kč. Rada vnímá, že nárůst žádostí v uplynulých letech reflektuje postcovidovou dobu, v rámci které se divácké návyky proměňují a hledají se nové cesty práce s divákem. Jako priority výzvy byly stanoveny: podpora legálních online platforem pro distribuci kinematografických děl, rozšíření alternativní distribuce pro nezávislou, náročnou, nízkorozpočtovou či jinak specifickou tvorbu a rozšíření a diverzifikace programové nabídky kin (zejména pro mladší cílové skupiny diváků). Ne všechny žádosti specifika výzvy naplnily – mezi žadateli najdeme jak různorodé online distribuční platformy zaměřené na artovou tvorbu, tak i online distribuční platformy zaměřené specificky na cílovou skupinu dětí a mládeže a projekty distribuční práce s konkrétně zaměřeným publikem v kinech. Jeden projekt cíle výzvy nenaplnil. Rada po zevrubné diskusi rozhodla o podpoře pěti projektů, které buď dlouhodobě úspěšně fungují, rozvíjejí se a jsou schopné hledat i nové způsoby financování, nebo projekty přinášející nové nápady a způsoby oslovení primárně mladší cílové skupiny.

 

Hodnocení

Výsledky rozhodování