Výsledky rozhodování Rady - 2024-1-3-9 Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

Výzva na vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film byla poprvé po několika letech rozdělená v rámci roku na dvě části, což zřejmě způsobilo Radou pozitivně vnímané snížení počtu přihlášených projektů v této výzvě na celkových 30.
Ve svém konečném rozhodnutí podpořila Rada celkem 12 projektů, přičemž další 4 dostali hodnocení nad hranicí 70 bodů, které je potřebné k udělení podpory, ale Rada se je rozhodla nepodpořit - zejména kvůli přesvědčení, že nebyly v této chvíli na vývoj dostatečně připravené a promyšlené.
Žánrově a tematicky se ukázala výzva jako pestrá, převažovala díla se společenským přesahem a snahou reagovat na dění kolem nás. Dále pak projekty vztahující se k minulosti, ovšem s tendencí artikulovat skrze historii současná témata. Poměrně výrazně byla zastoupena i tvorba pro děti a mládež, ať už v podobě hraných nebo animovaných filmů. Silně zarezonovalo i několik výsostně žánrových projektů, ze kterých je patrná orientace žadatelů v současné světové kinematografii. Dále se v projektech objevovaly aktuální motivy problematického rodičovství, motivy současného světa jako je imigrace, dvoukulturnost, či hledání osobní identity. Za pozornost stojí i ne vždy smysluplné zobrazování explicitního násilí. Vedle žadatelů z řad scenáristů a režisérů o podporu usilovali i žadatelé z jiných odvětví (herci, producenti) a dvě zahraniční absolventky FAMU. Objevily se i projekty, které neuspěly v předchozích výzvách (sedm). Formální úroveň textů byla často kolísavá.
Rada, opírající se o stanoviska odborné skupiny, se rozhodovala v souladu se svou dlouhodobou strategií podporovat co nejširší tematické a žánrové okruhy. Ne vždy a všude sa však stanoviska odborné skupiny shodovala s názory a s finálním rozhodnutím Rady. Mezi podpořenými jsou tak i projekty, které Rada někdy po delší diskuzi a ne vždy ve stoprocentní shodě, nakonec pro celkovou relevanci a přesvědčení o potenciálu projektu podpořila. Tematicky, žánrově i generačně vytváří konečná volba projektů pestrou mozaiku, která by v budoucnu mohla oslovit širokou škálu domácích i zahraničních diváků.

Hodnocení

Výsledky rozhodování