Výsledky rozhodování Rady - 2024-1-5-14 Kompletní vývoj celovečerního filmu

Do výzvy na vývoj celovečerního hraného filmu bylo tentokrát přihlášeno 40 projektů rozmanitého žánrového zaměření. Rada měla k dispozici pouze 9 000 000 korun, celková částka požadované podpory však přesahovala 34 milionů korun. Kvůli velké konkurenci projektů, se Rada rozhodla požadovanou podporu snížit, vždy však s ohledem na realizovatelnost každého projektu. Rada nakonec podporu rozdělila mezi třináct projektů. Ve velké konkurenci bylo dalších devět projektů hodnoceno na úrovni umožňující udělení podpory, ale pro nedostatek finančních prostředků ve výzvě, a také proto, že je Rada neshledala dostatečně připravenými ve srovnání s pokročilejšími projekty, zůstaly bez podpory. Podmínky pro udělení podpory splnilo 22 projektů, tedy více než polovina, což Rada považuje za poměrně pozitivní zprávu. Ve výzvě převažovaly primárně psychologická, případně sociální dramata a příběhy coming of age nebo výpovědi současné generace třicátníků. Dále byl ve výzvě zastoupen žánr historických dramat, několik projektů se týkalo naší historie, většina však pojednávala o současnosti, a to v různých žánrech. O podporu se ucházeli i dystopická romance, heist, gangsterka nebo portréty významných osobností. Ve výzvě byly projekty několika zkušených režisérů, převažovaly však projekty mladých tvůrců.
Při rozdělování podpory Rada jako obvykle usilovala o zahrnutí co nejširšího žánrového a tematického spektra podporovaných projektů, a to i z hlediska oslovovaných cílových skupin. Mezi podpořenými projekty se objevují filmy z celého žánrového spektra; milostné drama o studentce, která se zamiluje do básní Jiřího Ortena, postapokalyptický příběh neklidu milostného vztahu, sociálně kritický heist movie, drama z pozdní fáze života Františka Vláčila, psychologické sci-fi o eskapismu, psychologické drama se zapojením TikToku o palčivých problémech dnešních teenagerů, coming of age story dvou outsiderů, nebo komedie o vědkyních, zkoumajících, proč se krávy pasou vždy v severojižním směru.

 

Hodnocení

Výsledky rozhodování