Výsledky rozhodování Rady - 2024-2-5-15 Výroba dokumentárního filmu

Ve výzvě na podporu výroby dokumentárních filmů Rada Státního fondu kinematografie rozhodovala o poměrně stabilním počtu projektů, bylo jich 19, přičemž v minulé výzvě také 19 a v předminulé 20.
Tentokrát nebyla tolik výrazná tematická pestrost. Projekty byly v necelé polovině případů portréty osobností, ať už významných, či neznámých, nějakým způsobem zajímavých, většinou z kulturní sféry (výtvarník Kryštof Kintera, režisér Oldřich Lipský, spisovatelka Radka Denemarková, Vojta – chlapec z cirkusové rodiny). Menší skupina projektů pak představovala dokumentární reflexi současné geopolitické situace s probíhajícími či hrozícími válečnými konflikty (Tchaj-wan, Ukrajina, Náhorní Karabach). Několik dalších snímků více konceptuální formou pojednává nějaký společenský fenomén (český film, soudní znalectví, vietnamská menšina v Česku, čepice zmijovka).
Z celkového počtu 19 žádostí má být 11 režírováno, či v jednom případě spolurežírováno ženami, 9 filmů potom režírováno či spolurežírováno muži. Podpořené snímky mají tentokrát většinou režiséra muže.
Filmy byly většinově správně zacíleny na kina či alternativní distribuci. Bylo patrné, že několik kvalitních a slibných projektů, bylo podáno předčasně. Tyto projekty potřebují ještě řadu věcí dořešit, takže jejich hodnocení bylo nižší a přirozeně byly upřednostněny jiné, v pokročilejší fázi vývoje či na prahu výroby.
V souhrnu se 13 žádostí při bodovém hodnocení dostalo nad hranici 70 bodů, umožňující udělit podporu. Vzhledem k výši finančních požadavků a celkové alokaci 12,5 milionu ovšem nebylo možné všechny tyto projekty podpořit a dotaci získalo jen devět nejlépe hodnocených. Byla vyčerpána celá alokace výzvy.

 

Hodnocení

Výsledky rozhodování